Δωρεάν online Σεμινάρια

Περιγραφή
Τιμές
Καθηγητές
Εγγραφή

Εισαγωγή στην Java

Περιεχόμενο: JVM, JRE, JDK, Primitive Data Types, Strings, Default Values, Literals, Program Structure, Arrays, Operators, Expressions, Statements, and Blocks, Introduction to Classes, Introduction to Interfaces.

Προαπαιτούμενα: Στοιχειώδεις γνώσεις προγραμματισμού.

Απαιτούμενος εξοπλισμός: Υπολογιστής, σύνδεση στο internet, εγκατεστημένο skype, μικρόφωνο και ακουστικά (όχι ηχεία).

Διάρκεια: 15 ώρες

Μέθοδοι διδασκαλίας: On line: Από το σπίτι σας παρακολουθείτε το μάθημα ζωντανά μέσω συστήματος on-line διδασκαλίας που σας παρέχει πλήρεις δυνατότητες συμμετοχής και παρέμβασης ακριβώς όπως θα παρακολουθούσατε ένα σεμινάριο σε διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο. Επιπλέον, χρησιμοποιείται Ασύγχρονη Εκπαίδευση όπου ανεβαίνει το εκπαιδευτικό υλικό και οι ασκήσεις ενώ παρέχεται ειδικός χώρος για συζητήσεις και επίλυση αποριών.

 

An overview of the Oracle Certified Associate Java Programmer exam

Περιεχόμενο: Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει και ενημερώνει τους σπουδαστές για τις εξετάσεις της Oracle για την λήψη της διεθνούς πιστοποίησης “Oracle Certified Associate Java Programmer”. Αρχικά γίνεται μια παρουσίαση της γλώσσας Java. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι δυνατότητες που αυτή παρέχει ειδικά στην αναζήτηση εργασίας, και τέλος αναλύονται διεξοδικά χαρακτηριστικές ερωτήσεις παρόμοιες με αυτές που ζητούνται στις σχετικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές είναι γνωστές ως Mock Exams, περιέχουν δηλ. ερωτήσεις που στόχο έχουν να διαπιστώσουν κατά πόσο είναι βαθιά η γνώση του εξεταζόμενου στον πυρήνα της Java προσπαθώντας να τον “ξεγελάσουν”. Θα συζητηθούν  ερωτήσεις από όλα τα επιμέρους θέματα των εξετάσεων, δηλ. από Java Basics, Data types, Encapsulation, Selected classes form Java API, Flow Control, Inheritance, Exception Handling

Προαπαιτούμενα: Γνώση του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού με την Java.

Απαιτούμενος εξοπλισμός: Υπολογιστής, σύνδεση στο internet, εγκατεστημένο skype, μικρόφωνο και ακουστικά (όχι ηχεία).

Διάρκεια: 6 ώρες

Μέθοδοι διδασκαλίας: On line: Από το σπίτι σας παρακολουθείτε το μάθημα ζωντανά μέσω συστήματος on-line διδασκαλίας που σας παρέχει πλήρεις δυνατότητες συμμετοχής και παρέμβασης ακριβώς όπως θα παρακολουθούσατε ένα σεμινάριο σε διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο. Επιπλέον, χρησιμοποιείται Ασύγχρονη Εκπαίδευση όπου ανεβαίνει το εκπαιδευτικό υλικό και οι ασκήσεις ενώ παρέχεται ειδικός χώρος για συζητήσεις και επίλυση αποριών.

Τα σεμινάρια αυτά παρέχεται δωρεάν. Μεταβείτε στην καρτέλα "Εγγραφή" για να εγγραφείτε στο σεμινάριο που σας ενδιαφέρει. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 
OCAJP Certification facebook youTube linkedin
Lefteris Moussiades
Associate Professor (Software Systems-Clustering Algorithms)
Computer and Informatics Engineering Department, TEI EMT
p: +30 2510 462346  m: +30 6973051580
a: Agios Loukas - 65404 - Kavala - Greece
w: iiwm.teikav.edu.gr/lmous/  e: lmous@teiemt.gr
 

Η εγγραφή σε σεμινάριο απαιτεί να συνδεθείτε (login)