Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Το τεστ αυτό σας βοηθά να αξιολογήσετε το επίπεδο σας όσο αφορά την κατανόηση της γλώσσας προγραμματισμού Java. Αν αποφασίστε να εγγραφείτε σε κάποιο απο τα σεμινάριά μας, μπορείτε να αποστείλετε τα αποτελέσματα του τεστ μαζί με την αίτηση εγγραφής. Η πληροφορία αυτή θα βοηθήσει στην ένταξή σας στο καταλληλότερο για εσάς τμήμα. 

OCAJP

Το τεστ δεν έχει αρνητική βαθμολόγηση. Ωστόσο σε κάθε ερώτηση οι ορθές απαντήσεις μπορεί να είναι περισσότερες από 1. Αν για παράδειγμα σε μια ερώτηση έχουμε 4 σωστές απαντήσεις και εντοπίσετε τις 3, τότε η ερώτηση βαθμολογείται με 0. Αυτός ο τρόπος βαθμολόγησης είναι ίδιος με την βαθμολόγηση της εξέτασης OCAJP. Επίσης, στις εξετάσεις OCAJP, το ποσοστό επιτυχίας είναι 65% και όχι 50%.