Project Description

Εισαγωγή στην C++

Το σεμινάριο αποτελεί Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την C++. Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση Προγραμματισμού για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.


Διάρκεια: 9 βδομάδες


Μέθοδοι διδασκαλίας:

On line: Από το σπίτι σας παρακολουθείτε το μάθημα ζωντανά μέσω συστήματος on-line διδασκαλίας που σας παρέχει πλήρεις δυνατότητες συμμετοχής και παρέμβασης ακριβώς όπως θα παρακολουθούσατε ένα σεμινάριο σε διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο.

Δια ζώσης: Τμήματα διδασκαλίας δια ζώσης ενδεχομένως να συσταθούν ανάλογα με την ζήτηση του σεμιναρίου σε τοπικό επίπεδο.

Asynchronous teaching: Με την χρήση λογισμικού ασύγχρονης διδασκαλίας παρέχεται υλικό από τον εκπαιδευτή και υποστήριξη των προγραμματιστικών εργασιών που θα αναλάβετε στα πλαίσια του σεμιναρίου.

Skype: Επικοινωνία με skype για την παροχή εξατομικευμένης on-line βοήθειας σε εργασίες προγραμματισμού.

Machine Code (Γλώσσα Μηχανής), Assembly (Κωδικοποιημένη Γλώσσα Μηχανής),High level languages (Γλώσσες υψηλού επιπέδου),Source code (Πηγαίος κώδικας), Διερμηνευτής (Interpreter), Μεταγλωττιστής (compiler), Προεπεξεργαστής (Pre-Processor), Object code (Αντικειμενικός), Linker (Διασυνδέτης ), Executable  (Εκτελέσιμο πρόγραμμα).

ANSI standard, IDE (Integrated Development Environment), Το πρώτο μου πρόγραμμα (Hello.cpp), Λάθη μεταγλώττισης (compile time errors), Λάθη χρόνου εκτέλεσης (Compile time errors), Η οδηγία (προς τον προεπεξεργαστή) include, Το αρχείο iostream (Input Output stream), Η συνάρτηση(function) main, Τιμή επιστροφής (Return value) της main, Η standard library, Βασικό output με το (αντικείμενο) cout, Ο προσδιοριστής ονοματοχώρου (namespace specifier) std, Ο τελεστής ανακατεύθυνσης εξόδου (output redirection operator) <<, Σειρές (εκτυπώσιμων) χαρακτήρων (Strings), Νέα γραμμή με τον χαρακτήρα διαμόρφωσης (formatting character) ‘\n’,  Περισσότερη cout, Νέα γραμμή με την endl (end line), Ο χαρακτήρας διαμόρφωσης ‘\t’ (tab).

Αξιολόγηση των εκφράσεων (evaluation), Πρόσθεση ακεραίων, Ακέραια διαίρεση, Μετατροπή τύπου – float, double,  Η λέξη κλειδί (keyword) using, standard ονοματοχώρος (namespace), Σχόλια (Comments), Σχόλια σε μια γραμμή, Σχόλια σε πολλαπλές γραμμές,

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις (Functions), Μεταβλητή (variable), Αναγνωριστικό (identifier), RAM, Ενσωματωμένοι τύποι (Built-in Types), Ακέραιοι και τύποι κινητής υποδιαστολής (Integer & floating point types), Προσημασμένοι και μη προσημασμένοι (signed & unsigned), Short & long ακέραιοι, Το μέγεθος των μεταβλητών-τύπων, Ορισμός – αρχικοποίηση μεταβλητής (variable definition – initialization), Συμβάσεις ονομασίας μεταβλητών (Naming conventions).

 Δεσμευμένες λέξεις (Reserved Words), Συνώνυμα (Aliases), Υπερχείλιση ακεραίων, Χαρακτήρες – ASCII code, Σταθερές (Κυριολεκτικές – Συμβολικές), Απαριθμητοί τύποι (Enumerated constants), Εντολές (commands, statements), Εκφράσεις, Τελεστές, Μαθηματικοί, Εκχώρησης, Προσαύξησης και μείωσης, Προτεραιότητα αξιολόγησης, Ο τύπος bool, If statement, Λογικοί τελεστές, Βραχεία αξιολόγηση (short circuit evaluation), Ο τριαδικός συντελεστής συνθήκης (ternary conditional operator).

Τιμή επιστροφής, Λίστα παραμέτρων, Τυπικές (formal) και πραγματικές (actual) παράμετροι (arguments), Τοπικές μεταβλητές (local variables), Καθολικές μεταβλητές (global variables), Default parameters, Υπερφόρτωση συναρτήσεων (Overloading Functions), Inline functions, Αναδρομή (Recursion).

Οργάνωση της μνήμης του προγράμματος (Instruction pointer, code space, stack),  Τι είναι ένας Δείκτης (), Η στοίβα και ο σωρός, New & Delete, Διαρροή μνήμης, Περιπλανώμενοι ή αιωρούμενοι δείκτες, Χρήση σταθερών δεικτών.

Τι είναι μια αναφορά, Ο τελεστής διεύθυνσης (address operator), Εκχώρηση σε αναφορά, Παράμετροι τιμής (pass by value), παράμετροι αναφοράς ( pass by reference), Επιστροφή με τιμή ή επιστροφή με αναφορά(return by value, return by reference)

 Τι είναι ένας πίνακας, Πρόσβαση στα στοιχεία ενός πίνακα, Πρόσβαση εκτός ορίων πίνακα, Αρχικοποίηση, Δήλωση πινάκων με απαριθμητούς τύπους, Πίνακες και Δείκτες, Αριθμητική δεικτών, Δημιουργία & διαγραφή πινάκων με το new & delete, Αναζήτηση και ταξινόμηση σε μονοδιάστατο πίνακα, Αρχεία κειμένου.

Κόστος

300/Διάρκεια 35 Weeks

OCAJP Certification facebook youTube linkedin
Lefteris Moussiades
Associate Professor (Software Systems-Clustering Algorithms)
Computer and Informatics Engineering Department, TEI EMT
p: +30 2510 462346 m: +30 6973051580
a: Agios Loukas - 65404 - Kavala - Greece
w: iiwm.teikav.edu.gr/lmous/ e: lmous@teiemt.gr

Εισαγωγή στην C++

Οι ώρες και οι μέρες των διαλέξεων θα διαμορφωθούν με την ολοκλήρωση των εγγραφών κατόπιν συνεννοήσεως με τους ενδιαφερομένους.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ