Τα δωρεάν online μαθήματα στην Εισαγωγή στην Java θα ξεκινήσουν μεταξύ 25 και 30 Ιουνίου. Η ακριβής ημερομηνία θα προσδιοριστεί με νέα ανακοίνωση.