Το τεστ που θα πρέπει να περάσετε για να λάβετε την πιστοποίηση της OCAJP αποτελείται από 70 ερωτήσεις multiple-choice και διαρκεί 2 ώρες και 30 λεπτά. Αυτό σημαίνει πως κατά μέσο όρο έχετε στην διάθεσή σας περίπου 2 λεπτά ανά ερώτηση. Οι ερωτήσεις ενδέχεται να έχουν πολλές σωστές απαντήσεις. Για κάθε ερώτηση ενημερώνεστε για τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Αν μια ερώτηση έχει περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, τότε θα πρέπει να τις εντοπίσετε όλες (και μόνο τις ορθές) προκειμένου η απάντησή σας να θεωρηθεί σωστή. Το score που απαιτείται για να λάβετε την πιστοποίηση είναι 65%.

Το περιεχόμενο των ερωτήσεων αναφέρεται σε γενικές γραμμές στον πυρήνα της γλώσσας (Αντικειμενοστραφές μοντέλο, Βασικές κλάσεις, exceptions, lambda expressions) της Java, είναι ωστόσο αρκετά εξειδικευμένο, ενδιαφέρεται για λεπτομέρειες και συχνά διερευνά ακραία ζητήματα της γλώσσας. Οι εξετάσεις για την απόκτηση της πιστοποίησης OCAJP είναι αρκετά απαιτητικές, πράγμα που καθιστά την ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις αναγκαία ακόμη και για προγραμματιστές με πλούσια επαγγελματική εμπειρία.